اپراتور محترم لطفا در صورت تمایل برای همکاری با مجموعه کیا تاورکرین در زمینه اپراتوری تاورکرین و آسانسور کارگاهی و بچینگ پلانت و کار در پروژه های مختلف در سراسر ایران فرم زیر را تکمیل نمایید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید

کارفرمای محترم در صورتی که نیاز به استخدام اپراتور آسانسور و حمل مصالح, اپراتور تاورکرین و اپراتور بچینگ پلانت دارید, لطفا فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

لطفا صبر کنید