نصب تاور کرین ثابت

تاور کرین سازه ای فلزی بصورت دکل بلند است و امکان جابجا نمودن مصالح و تجهیزات را در فراهم میسازد.که به دلیل ارتفاع بلند آن نصب تاور کرین به طور درست و ایمن بسیار اهمیت دارد.

تاور کرین با ایجاد تعادل وزنی بین بار بلند شده و وزنه های تعادل، با ظرفیت های متفاوت فعالیت میکند.

بار تاور کرین از قلاب به بوکسل و از آنجا به بوم دکل و در نهایت به فونداسیون منتقل میگردد.

از پایین ترین نقطه تاورکرین که داخل فونداسیون می باشد، مراحل اجرایی نصب تاور کرین ثابت را بیان می نماییم.

 

نحوه نصب تاور کرین را در کیا تاور کرین یاد بگیرید.

فونداسیون تاورکرین

فونداسیون تاورکرین ها باتوجه به ابعاد و اندازه سکشن های آن و ظرفیت تاور متفاوت است. محاسبات فونداسیون هریک از مدل های تاورکرین عموما توسط شرکت های سازنده آن صورت می گیرد. ولی درصورت عدم دسترسی به نقشه های آرماتوربندی فونداسیون مورد نیاز، طراحی و محاسبات آن باید توسط مهندسین محاسب صورت پذیرد. نکته بسیار مهمی که در هنگام طراحی فونداسیون تاورکرین ها باید به آن توجه ویژه ای نمود، یکی مقاومت خاک زیر فونداسیون جهت جلوگیری از نشست تاور در هنگام باربری است. که در صورت عدم تامین مقاومت خاک می توان از اجرای شمع های بتنی و یا شبکه آرماتوربندی مجزا در زیر فونداسیون تاور استفاده نمود و نکته دیگر کنترل Uplift یعنی بیرون کشیده شدن پایه ها از داخل فونداسیون و یا بلند شدن تاور از روی زمین می باشد. در هر صورت پس از طراحی سازه و مشخص شدن چینش آرماتورها و همچنین مقاومت بتن مورد نیاز فونداسیون، نقشه های آن در اختیار گروه اجرایی قرار می گیرد تا مراحل آرماتوربندی آغاز گردد.

پس از بسته شدن شبکه تحتانی آرماتور فونداسیون تاورکرین، اولین سکشن تاور که دارای پایه های مدفون در بتن می باشد، در محل مورد نظر قرار داده می‌شود. در این مرحله تراز و شاقول بودن پایه تاور از نکات بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه نمود. این قطعه معمولا دارای برجستگیهایی است که گیرداری مورد نیاز داخل بتن و نیز در میان شبکه های آرماتور را تامین نماید. با قرارگیری پایه در محل مورد نظر، آرماتوربندی ویژه تاور که معمولا بصورت کامل با پایه و برجستگی های آن درگیر است، انجام شده و آرماتورهای فوقانی نیز بسته می‌شود. بعد از کنترل نمودن صحت اجرای آرماتوربندی‌های صورت گرفته و تکمیل چک لیست های اجرایی، عملیات بتن ریزی فونداسیون تاور صورت می پذیرد.

مراحل اجرایی نصب تاورکرین ثابت

نصب سکشن های عمودی تاورکرین

با رسیدن مقاومت بتن فونداسیون به حد نهایی، می توان قطعات تاور را به ترتیب بر روی پایه آن قرارداد. این عملیات با مرحله نصب سکشن ها برروی پایه آغاز می گردد. قطعات به ترتیب از پایین به بالا و با توجه به مقاومت هر سکشن، مطابق با نقشه های اتصالات، بوسیله جرثقیل‌های متحرک، در جای خود قرار داده شده و اتصالات آن بوسیله پیچ و مهره و یا پینهای ویژه به یکدیگر متصل میگردد. در میان قطعات سکشن، قطعه ای بنام کاج (قطعه ارتفاع دهنده) وجود دارد که در حین نصب سکشن ها باید در جای خود قرار گیرد. این مقطع با مکانیزمی خاص می تواند عملیات افزایش ارتفاع تاور را در طول دوره کارکرد تاور، عملیاتی نماید که بطور معمول در زیر گردان و اتاق کنترل قرار می گیرد. انتخاب جرثقیل متحرک مناسب جهت اجرای مراحل نصب قطعات تاور کرین در ارتفاع، یکی از نکات حائز اهمیت است.

رعایت نکات ایمینی هنگام نصب تاور کرین ثابت

عدم رعایت نکات ایمنی در حین نصب، می تواند عواقب جیران ناپذیری را درپی داشته باشد .

کنترل نمودن میزان انحراف قطعات تاورکرین از خط عمود، باید مورد توجه اکیپ و ناظرین نصب قرار گیرد.

عملیات نصب سکشن ها تا رسیدن به ارتفاع مورد نیاز ادامه پیدا می کند.

اهمیت نصب درست قطعات مختلف تاور کرین

نصب قطعات کله قندی و گردان

با رسیدن به ارتفاع مورد نیاز قطعات سکشن، قطعه گردان که وظیفه دارد شرایط گردش ۳۶۰ درجه تاور حول محور خود را ایجاد نماید، نصب می گردد. این بخش برروی قطعه ای که زیرگردان نام دارد نصب می شود. زیرگردان و گردان معمولا سنگین ترین قسمت تاور می باشد. وظیفه زیرگردان، ایجاد بستر مناسب به همراه شفت مرکزی و بلبرینگ های نشیمن برای گردان است، که موتورهای اصلی چرخاننده تاور نیز برروی آن قرار می گیرد. عملیات نصب قطعات گردان و زیرگردان بدلیل وزن بالا، عموما در دو مرحله انجام می شود تا فشار وارده به جرثقیل متحرک نصب کننده تاور، کاهش یابد.

با اتمام نصب گردان و زیرگردان در محل خود، قطعه کله قندی که فوقانی ترین بخش تاورکرین است و نقطه مرکزی تعادل تاورکرین به حساب می آید، در محل خود قرار داده شده و بوسیله پین و یا پیچ های ویژه، روی گردان بسته می شود. این قطعه بدلیل متصل شدن قطعات کششی تاور به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا در صورت ضعیف بودن مقاطع آن، هنگامی که تاور کرین زیر بار قرار می گیرد، ازجای خود خارج شده و موجب از بین رفتن تعادل، میان بار و وزنه شده و واژگونی تاور کرین را درپی خواهد داشت.

لازم به ذکر است، اتاق فرمان بعضی از تاورکرین ها در فاصله مابین گردان و کله قندی قرار می گیرد.

در بیشتر تاورکرین های جدید، اتاق فرمان معمولا در کنار کله قندی و بوم اصلی تاور قرار می گیرد.

در نظر داشته یاشید که، در برخی مدل های جدید تاورکرین، قطعه کله قندی به کلی حذف شده است.

نصب قطعات کله قندی و گردان تاور کرین

نصب کنفلش و فلش (Counter Jib & Working Jib)

بعد از نصب کله قندی، نصب دکل اصلی تاورکرین پایان یافته است و نوبت نصب قطعات فلش و کنفلش است.

قطعات فلش و کنفلش بدلیل طول زیاد، معمولا به صورت تکه تکه و با طول ۶ تا ۱۲ متری بر روی تریلیها بارگیری می شوند و برای متصل آنها به هم، در محلی مناسب و ترجیحا نزدیک به جرثقیل متحرک، قطعات فلش و کنفلش را در کنار هم قرار می دهند و بوسیله پین های ویژه آنها را به یکدیگر متصل می کنند.

سپس بوسیله بکسل ها به قلاب جرثقیل بسته شده و به کله قندی که قبلا نصب شده است منتقل میشود.

پس از تنظیم شدن محل دقیق آن پین های اتصال کنفلش به کله قندی و پایه گردان بسته می شود و قطعات کششی مهاری انتهای کنفلش یا بازوی وزنه به بالای کله قندی بوسیله پین متصل می شود.

با بسته شدن پین های کنفلش، اتصال اصلی آن به پایان رسیده است و می توان قلاب جرثقیل متحرک را از آن جدا نمود و با قراردادن تعدادی از وزنه های تعادل در انتهای کنفلش، مرحله نصب کنفلش نیز پایان یافته است.

مراحل اجرایی نصب تاورکرین ثابت

نصب فلش یا بازوی کار

این قطعه باتوجه به نوع تاور دارای طول و ابعاد متفاوت می باشد. ولی این مساله عموما درباره تمامی تاورها مشترک است که، بازوی متحرک بصورت ۲ و یا ۳ تکه باید در امتداد یکدیگر به برج مرکزی متصل شوند.

روش اتصال این قطعه مشابه کنفلش است. با این تفاوت که ابتدا نزدیکترین قطعه به دکل، به گردان وصل میشود.

سپس بسته به نوع تاورکرین، قطعه کششی فلش را به بالای کله قندی متصل مینمایند.

ضمن اطمینان از تثبیت اتصالات، می توان قلاب جرثقیل متحرک نگهدارنده را  نصب نمود و سازه تاورکرین را پایان داد.

البته ناگفته نماند تمامی این مراحل تا ارتفاعی صورت می گیرد که تاور خود ایستایی داشته باشد.

در صورت نیاز به ارتفاع بیشتر باید از مهارهای جانبی  استفاده نمایید.

نصب ارابه متحرک و قلاب، موتور، وینچ و بکسل ها

نصب ارابه متحرک و قلاب، موتور، وینچ و بکسل ها

بعد از نصب سازه تاورکرین ، نوبت به نصب قطعات الحاقی که بیشتر وظیفه مکانیکال را به عهده دارد است.

در این مرحله قطعاتی همچون الکتروموتورها، تابلوهای برق و قرقره بکسل تاور در محل خود قرار داده خواهد شد.

محل قرارگیری این قطعات با توجه به نوع تاور متفاوت خواهد بود.

در برخی از تاورها الکتروموتورها در قسمت جلوی وزنه ها و در مدل‌های دیگر در پایین ترین سکشن قرار دارند.

ارابه متحرک که دارای چرخ و بلبرینگ است، در داخل ریل تعبیه شده در فلش تاور، نصب میشود .

با اتصال برق از تابلو برق به آن، می توان تاورکرین را مورد استفاده قرارداد.

 

نصب درست و استاندارد تاور کرین ها به کمک کیا تاور کرین

ویدیو: چگونگی نصب تاورکرین و ارتفاع دادن آن