دانلود کاتالوگ پتن Potain F 15 15 C

تاور کرین 6 تن F15/15 از تاور کرین های 6 تن مجموعه پتن فرانسه می باشد و در سالهای 1990 تا 1998 ساخته شده است . این تاور کرین در 50 متری فلش 1500 کیلوگرم و حداکثر ظرفیت باربرداری 6 تن می باشد کالسکه این نوع از تاور کرین در دو نوع 3.8 متری و 4.5 متری موجود می باشد قطعه اصلی تاور کرین که بر روی کالسکه سوار می گردد 10.5 متر طول دارد و اندازه سکشن این نوع از تاور کرین 1.60 متر طول و 1.60 متر عرض و 3  متر ارتفاع می باشد وزن کلی تاور کرین با 39 متر ارتفاع با کالسکه بدون وزنه های تعادل و بار جابه جایی 28 تن خالص می باشدو با پایه تثبیت تاور کرین تا ارتفاع 42 متر 27 تن می باشد. 6 نوع نصب برای این تاور کرین توسط مجموعه پوتن فرانسه در نظر گرفته شده است که با یکدیگر متفاوت می باشد که در نحوه نصب کالسکه با سکشن و قطعه اصلی می باشد.

ویژگی های تاور کرین Potian Topkit F15/15:

  • حداکثر وزن قابل تحمل: 6 تن

  • حداکثر وزن قابل تحمل در نوک بازو: 1500 کیلوگرم

  • دارای سطح مقطع 1.6*1.6 متری

  • ضریب خود ایستایی: 40 تا 52 متر

دانلود کاتالوگ پتن Potain F 15 15 C

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

7 + 8 =