دانلود کاتالوگ پتن Potain F2-20

تاور کرین پوتن F2/20 تاور کرینی به ظرفیت 8 تن و طول فلش 50 متر و طول کمفلش 22.5 متر می باشد و در صورت نصب  تاور کرین پوتن با طول فلش 30 متر تا 45 متر طول فلش 17.5 متر خواهد بود.ارتفاع استاندارد یعنی خود ایستایی تاور کرین پتن POTAIN F2/20 با کالسکه 51 متر و با پایه تثبیت 46 متر خواهد بود ابعاد سکشن تاور کرین 8 تن F2//20 به طول 1.60 و عرض 1.60 و ارتفاع 3 متری خواهد بود .بیشترین ارتفاعی که این تاور کرین میتواند داشته باشد 159 متر با مکانیزم RCS 21 و با LMD 47  دارای ارتفاع 252 متر و وزن کلی 93 تن خواهد بود . در صورت نصب تاور کرین 8 تن F2/20  با پایه تثبیت RCS 21  ارتفاعی 160 متر را خواهد داشت و با استفاده از مکانیزم LMD 47 ارتفاعی در حد 250 متر خواهد  داشت. ابعاد تاور کرین 8 تن F2/20 به طول 4.5 متر در 4.5 متر و ارتفاع 4.76 متر و طول قطعه اصلی7.5 متر خواهد بود. ژنراتور مورد استفاده برای این نوع از تاور کرین 80 KVA و 120 KVA خواهد بود.

 

دانلود کاتالوگ پتن Potain F2-20

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

18 − سه =