دانلود کاتالوگ پتن Potain F2-23B

تاور کرین پوتن F2/23B تاور کرینی به ظرفیت 8 تن و طول فلش 50 متر و طول کمفلش 11.5 متر می باشد و در صورت نصب تاور کرین با طول فلش های کوتاهتر کمفلش به همان اندازه اصلی خواهد بود .نصب این نوع از تاور کرین پوتن در 4 مدل میتواند انجام بگیرد که قیمت تاور کرین برای مشتری نیز متغاوت خواهد بود . این تاور کرین با توجه به اینکه کمفلش کوتاه می باشد دارای دو نوع سکشن می باشد که باعث بوجود آمدن اختلاف قیمت تاور کرین خواهد شد . قیمت تاور کرین 8 تن و اجاره تاور کرین 8 تن F2/23B با قطعه 2متری  بالاتر از تاور کرین F2/20 می باشد ولی در صورتیکه قطعه و سکشن تاور کرین 1.60 متری باشد تقریبا قیمت و اجاره تاور کرین 8 تن برابر خواهد بود. ابعاد کالسکه تاور کرین 8 تن F2/23B به طول 4.5 متر در 4.5 متر و 6متر در 6 متر  طول قطعه اصلی7.5 متر خواهد بود. ژنراتور مورد استفاده برای این نوع از تاور کرین 80 KVA و 120 KVA خواهد بود. ارتفاع استاندارد تاور کرین با نصب پایه تثبیت به 61 متر می رسد و با کالسکه 60 متر جون قطعه و سکشن های ارتفاعی این تاور کرین 2 متری نیز موجود می باشد.

دانلود کاتالوگ پتن Potain F2-23B

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

1 + 16 =