دانلود کاتالوگ پتن Potain G3-22

تاور کرین 12 تن G3/25 با طول فلش 55 متر با پایه تثبیت و بدون وزنه های بتنی و باربرداری  وزنش 62 تن خالص می باشد و با کالسکه تاور کرین 79 تن می باشد کالسکه تاور کرین 12 تن G3/25 در ابعاد 6 متر طول و 6 متر عرض و ارتفاع 5 متر کی باشد . در حالت نصب با پایه تثبیت ارتفاع استاندارد دستگاه ( خود ایستایی تاور کرین بدون دستک یا مهاری و آنکاراژ ) 61 متر می باشد یعنی در صورت نصب دستگاه با 61 متر ارتفاع نیاز به خرید مهاری تاور کرین نیست. در حالت نصب با کالسکه ارتفاع استاندار تاور کرین به 66 متر می رسد . این نوع از تاور کرین دارای سکشن ارتفاعی به ابعاد طول 2 متر و عرض 2 متر و ارتفاع 3 متر می باشد و سکشن این تاور کرین از نوع 1.60 نمی باشد. تاور کرین 12 تن پتن فوق را می توان در صورت ضرورت با طول فلش های 35 متری و 40 متری و 45 متری و 50 متری هم نصب کرد که در آنصورت از وزنه های تاور کرین در کمفلش کم خواهد شد. ماکسیمم ارتفاع و بیشترین ارتفاع موجود با سکشن های 2 متری 100 متر می باشد که ارتفاع کمتری می باشد.

باربرداری تاور کرین 12 تن پتن POTAIN G3/25 به شرح ذیل می باشد:

  • در 55 متری طول فلش قدرت باربرداری 2500 کیلوگرم

  • در 50 متری طول فلش قدرت باربرداری 2870 کیلوگرم

  • در 45 متری طول فلش قدرت باربرداری 3250 کیلوگرم

  • در 40 متری طول فلش قدرت باربرداری 3800 کیلوگرم

  • در 35 متری طول فلش قدرت باربرداری 4500 کیلوگرم

  • در 30 متری طول فلش قدرت باربرداری 5630 کیلوگرم

  • در 25 متری طول فلش قدرت باربرداری 6500 کیلوگرم

  • در 20 متری طول فلش قدرت باربرداری 8200 کیلوگرم

  • و تا 15 متری طول فلش 12 تن معادل 12000 کیلوگرم

 

دانلود کاتالوگ پتن Potain G3-22

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

19 − 4 =