دانلود کاتالوگ پتن Potain MD 1100

این تاور کرین پتن Potain MD 1100 از تاور کرین های سنگین ساخت و محصول  پتن فرانسه می باشد . طول فلش ( بازو) 80 متر و طول کم فلش 24 متر می باشد دارای ارتفاع خود ایستایی 90 متر با پایه تثبیت می باشد و حداکثر باربرداری 50 تن می باشد و حداقل باربرداری در نوک 80 متری فلش 10.6 تن می باشد که در نوع خود تاور کرین پر ابهت به شمار می رود. 

در صورت نصب تاور کرین با فلش 80 متر دیگرام باربرداری به شرح ذیل می باشد:

تا 18.5 متری فلش 50 تن و 20 متر فلش 45.8 تن و در 30 متر فلش تاور کرین 28.4 تن و در 40 متر فاش 22.6 تن و در 50 متری 17.4 تن  ودر 60 متر 13.9 تن و در 65 متر 12.5 تن و در   70 متری 11.4 تن  و در 75 متری 10 تن بار را به آسانی جابه جا میکند.

در صورت نصب تاور کرین با 80 متر فلش 66750 کیلو گرم وزنه تعادل در کمفلش در نظر میگیرند و اندازه سکشن این تاور کرین 4متر در 4 متر و ارتفاع 5.78 می باشد .

دانلود کاتالوگ پتن Potain MD 1100

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

نوزده + دو =