سه نوع اصلی از آسانسور حمل بار وجود دارند که مورد استفاده قرار می‌گیرند: آسانسور کششی با یک اتاقک ماشینی، آسانسورهای کششی فاقد اتاقک ماشینی و هیدرولیکی. با این حال، تفاوت‌هایی در هر نوع از آنها وجود دارد. انواع آسانسورهای حمل بار   اجزای مهم بالابرهای ساختمانی عبارتند از: استراکچر الکتروموتور گیربکیس...