آسانسور کارگاهی

آسانسور کارگاهی یا بالابر کارگاهی از جمله تجهیزات بسیار کاربردی برای کارگاه ها جهت حمل افراد و وسایل در بین طبقات می باشد. این بالابر ها باعث راحتی در حمل و نقل سرعت بخشیدن به جابه جایی ها شده است. از این رو شرکت پارس ایمن بالابر زمینه فعالیتی خود [...]

ادامه مطالب