افزایش ارتفاع تاور کرین

افزایش ارتفاع تاور کرین

ارتفاع تاور کرین چگونه افزایش پیدا می کند؟ با افزایش تعداد ساختمان‌های بلند مرتبه در سطح شهر، شمار تجهیزات عمرانی مورد نیاز برای ساخت این ساختمان‌ها و آسمان خراش‌ها نیز افزایش می‌یابد. یکی از این ابزار‌ها، تاور کرین یا جرثقیل‌های بلند مرتبه‌ای است همراه با ساختمان به بالا صعود می‌کنند. [...]

ادامه مطالب