ایمنی آسانسور کارگاهی

ایمنی آسانسور کارگاهی

جهت افزایش ایمنی می‌توان تمهیداتی اندیشید که به طور نسبی خطرات احتمالی را کاهش دهد از این رو در برخی از کارگاهای ساختمانی بعد از ریل‌گذاری چاهک آسانسور کفی بالابر که به وسیله 4 کفشک در ریل‌های راهنما حرکت می‌کند ساخته می‌شود و به وسیله همان موتور وینچ بالا و [...]

ادامه مطالب