برق تاور کرین چیست؟

معمولا با توجه به اینکه پایه های تاور کرین از چه نوعی باشد این قطعات متفاوت می باشد.در حالت فیکس این قطعات شامل پایه هایی می باشد که در بتن جایگذاری می شوند: در نوعی دیگر این پایه های می تواند به صورت یک چهار وجهی باشد که بلوکهای بتنی بر روی [...]

ادامه مطالب