بچینگ پلانت دراگلاین

بچینگ پلانت دراگلاین جهت تولیدانواع بتن آماده، بتن تر وبتن خشک درابعاد مختلف ساخته میشود . بچینگ پلانت ها دراندازه های 0/5 (بچینگ پلانت دراگلاین طرح لیبهر)، 1 ، 1/5 مترمکعبی درهربچ (60 ، 120،100 مترمکعب درساعت ) میباشند. بچینگ پلانت دراگلاین شامل: دیگ همزن بتن باکت حمل مصالح باالکتروموتورترمزدار باسکول مصالح [...]

ادامه مطالب