تابلو برق اینوتر تاورکرین PLC

تابلو برق های اینوتر تاورکرین (درایو)یا مبدل دستگاهی است که جریان متناوب  DCبرای  الکترومتور را تامین میکند. جریان AC میتواند بر حسب نیاز ودر هد ولتاژ و فرکانس باشد. بدین گونه میتوان سرعت موتور های سه فاز را تغییر داد تابلو برق اینوتر به صورت هوشمند مقدار حجم بار وارد شده به موتور [...]

ادامه مطالب