دانلود کاتالوگ پتن Potain 427 C

تاور کرین پتن 427C تاور کرینی قدیمی می باشد و مربوطه به دهه 70 میلادی می باشد. تاور کرین پتن فوق 3تن  ظرفیت داشته و دارای 30 متر طول بازو می باشد .قیمت  تاور کرین 3 تن پتن فرانسه  تقریبا دارای قیمت 60 میلیون الی 70 میلیون تومان می باشد. [...]

ادامه مطالب