دانلود کاتالوگ پتن Potain 646 G sm-dm

تاورکرین 646G بیش از 8 تن بار را نمی تواند حمل و جابجا کند، حمل بار بیش از این ظرفیت موجب خطرهایی از جمله واژگونی تاور می شود. حداکثر باری که تاورکرین 646G می تواند حمل نماید 1700 کیلو گرم است که این میزان در نوک فلش در ارتفاع 40 متری [...]

ادامه مطالب