دانلود کاتالوگ پتن Potain E 10 14 C

تاور کرین پتن potain مدل E10 14C دارای 4 تن ظرفیت با طول جیب 45 متر و تیپلدینگ نوک فلش 1400 کیلوگرم می باشد. منظور از عدد 14 آخر مدل E10 14C این است که این تاور کرین حداکثر 1400 کیلوگرم توانایی باربرداری در نوک فلش دارد . همچنین حداکثر وزن قابل [...]

ادامه مطالب