دانلود کاتالوگ پتن Potain E2-23B

تاور کرین های پتن potain سری E2 دارای 8 تن ظرفیت با طول جیب 45 متر و تیپلدینگ نوک فلش 2300 کیلوگرم می باشد. منظور از عدد 23 آخر مدل E2 23 این است که این تاور کرین حداکثر 2300 کیلوگرم توانایی باربرداری در نوک فلش دارد و منظور از [...]

ادامه مطالب