دانلود کاتالوگ پتن Potain F 15 15 C

تاور کرین 6 تن F15/15 از تاور کرین های 6 تن مجموعه پتن فرانسه می باشد و در سالهای 1990 تا 1998 ساخته شده است . این تاور کرین در 50 متری فلش 1500 کیلوگرم و حداکثر ظرفیت باربرداری 6 تن می باشد کالسکه این نوع از تاور کرین در [...]

ادامه مطالب