دانلود کاتالوگ پتن Potain F2-23A

تاور کرین پتن F2/23A یکی از تاورکرین های پرکاربرد می باشد که توانسته است جایگاه قابل قبولی را در میان کاربران صنعتی و ساختمانی به خود اختصاص دهد ماکسیمم باری را که این تاورکرین می تواند حمل و جابجا نماید 8 تن می باشد که قادر است در نوک فلش خود وزنی معادل 2 تن [...]

ادامه مطالب