دانلود کاتالوگ پتن Potain G20-13C

تاور کرین پتن potain مدل G20 13 یا به اختصار”TOPKIT G20/13” دارای 8 تن ظرفیت با طول جیب 55 متر و تیپلدینگ نوک فلش 1300 کیلوگرم می باشد. منظور از عدد 13 آخر مدل G20 13 این است که این تاور کرین حداکثر 1300 کیلوگرم توانایی باربرداری در نوک فلش [...]

ادامه مطالب