دانلود کاتالوگ پتن Potain H 20 14 C

تاور کرین پتن potain مدل H20-14 دارای 8 تن ظرفیت با طول جیب 55 متر و قدرت باربری در نوک فلش 1400 کیلوگرم می باشد. همچنین این تاور کرین تا طول 17.6 متری بازوی خود میتواند 8 متر بار را جا به جا کند و بعد از آن به تدریج از قدرت [...]

ادامه مطالب