دانلود کاتالوگ پتن Potain H30 23 C

تاورکرین پتن potain مدل H30-23 دارای 12 تن ظرفیت با طول بازو یا جیب 60 متر در در دو سطح مقطع 2*2 و 1.6*1.6 تولید شده است. این تاور کرین دارای سطح مقطع 2*2 است که حداکثر وزن قابل تحمل در نوک بازوی آن 2300 کیلوگرم است. و همچنین در مقطع [...]

ادامه مطالب