دانلود کاتالوگ پتن Potain J5-45

• تاور کرین 16 الی 20تن مدل J5/45 برند POTAIN • ارتفاع کل:74.7 متر  طول بازو های قابل تنظیم: طول بازوی راست 17.8مترو بازوی چپ 26.4متر تحمل بار20تن طول بازوی راست 55مترو بازوی چپ 26.4متر تحمل بار5.6تن طول بازوی راست 60مترو بازوی چپ 26.4متر با تحمل بار5تن طول بازوی راست [...]

ادامه مطالب