دانلود کاتالوگ پتن Potain K 40-27C

تاور کرین های پتن  potain مدل K40 27c یا به اختصار”TOPKIT K40/27c” دارای 16 تن ظرفیت با طول جیب یا طول بازو 70 متر و تیپلدینگ نوک فلش 2700 کیلوگرم می باشد. منظور از عدد 27 آخر K40 27c  این است که این تاور کرین حداکثر 2700 کیلوگرم توانایی باربرداری [...]

ادامه مطالب