دانلود کاتالوگ پتن Potain K4-56 B

تاور کرین های پتن potain سری K4 56 دارای 16 تن ظرفیت با طول جیب 70 متر و تیپلدینگ نوک فلش 5600 کیلوگرم می باشد. منظور از عدد 56 آخر K4 56  این است که این تاور کرین حداکثر 5600 کیلوگرم توانایی باربرداری در نوک فلش را دارد و منظور از عدد [...]

ادامه مطالب