دانلود کاتالوگ پتن Potain MD 1100

این تاور کرین از تاور کرین های سنگین ساخت و محصول  پتن فرانسه می باشد . طول فلش ( بازو) 80 متر و طول کم فلش 24 متر می باشد دارای ارتفاع خود ایستایی 90 متر با پایه تثبیت می باشد و حداکثر باربرداری 50 تن می باشد و حداقل [...]

ادامه مطالب