دانلود کاتالوگ پتن Potain MD 238A_J10

تاور کرین پوتن MD 238A J10 تاور کرینی به ظرفیت حداکثر 10 تن دارای 70 متر بازو که شرح باربرداری به این شرح می باشد.در نوک فلش یعنی با بازوی 70 متر 2200 کیلوگرم و در طول بازوی 65 متر 2450 کیلوگرم و در 60 متر 3000 کیلوگرم و در [...]

ادامه مطالب