دانلود کاتالوگ پتن Potain MD 600

تاور کرین پوتن   POTAIN MD 600  از تاور کرینهای مرغوب و مستحکم پوتن فرانسه می باشد. اندازه سکشن : 2.5L*2.5W*5.78 H ارتفاع خود ایستایی: 68 متر طول فلش : 70 متر حداقل ظرفیت: 8.2 تن حداکثر ظرفیت: 20 تن طول کالسکه به مشخصات فوق می باشد طول 8 متر و [...]

ادامه مطالب