قسمت های بچینگ پلانت

قسمت های بچینگ پلانت

یک بچینگ پلانت چه قسمت هایی دارد ؟ 1-سیلو سیمان : در این سیلوها سیمان ذخیره می شود و بین 1 تا 5 سیلو وابسته به نوع و اندازه ایستگاه مرکز بتن به گار گرفته میشود 2- منبع ذخیره آب : آب مورد نیاز برای هر بچ بتن بعد از اندازه گیری [...]

ادامه مطالب