بچینگ پلانت

قسمت های مهم بچینگ پلانت

معرفی قسمت های مهم بچینگ دپو در بچینگها: برای افزایش راندمان بچینگ معمولاً دپو مصالح در اطراف بچینگ به دو صورت خطی یا ستاره ای صورت می گیرد. باید دقت نمود که در طریقه دپو مصالح باید نکات آیین نامه ای در نظر گرفته شود،این کار باعث افزایش راندمان کاری شده [...]

ادامه مطالب