مدل های تاورکرین

برای تاور کرین ها دسته‌بندی‌های زیادی می‌توان در نظر گرفت و هرکدام از دسته‌ها برای گروه خاصی از نیازها ساخته‌شده‌اند. سه دسته اصلی تاور کرین عبارت‌اند از: مدل ابعاد مدل نصب شدن مدل شعاع حرکتی 1- مدل ابعاد تاورکرین ها ازنظر ابعاد به دو دسته اصلی کوچک و بزرگ تقسیم‌بندی [...]

ادامه مطالب