معرفی انواع میکسر بچینگ پلانت

معمولا میکسر دستگاه پلانت ها با توجه به نوع بتنی که انتظار می رود دستگاه بتواند تولید نماید انتخاب می شود و نام گذاری و دسته بندی این میکسر ها بر اساس تعداد شفتها و نوع قرارگیری آن ها می باشد و اکثر این میکسر ها به صورت ببچ به بچ [...]

ادامه مطالب