هزینه نصب تاور کرین

هزینه نصب تاور کرین

در واقع تاورکرین ها یا جرثقیل های برج ماشین هایی هستند که برای بارگیری و تخلیه مواد مختلف طراحی شده اند. این بار از طریق استفاده از قلاب و قرقره ها با وزنی متناسب توزیع می شود که به دلیل استفاده از کابل هم معلق باقی می ماند. علاوه بر [...]

ادامه مطالب