اقدامات مهم جهت اخذ گواهینامه

نکات مهم جهت اخذ گواهینامه تاور کرین: 1. وجود میکرو سوئیچ های ابتدا و انتهای شاریوت در مدار الزام گواهینامه تاور کرین : به جهت عدم برخورد کالسکه شاریوت با ابتدا و انتهای فلش. 2. وجود میکروسوئیچ قلاب بالابرنده هوک: بدون این میکروسوئیچ در صورت خطا اپراتور، ریختن بار ، [...]

ادامه مطالب