نحوه و چگونگی نصب تاورکرین

نحوه و چگونگی نصب تاورکرین

نصب پایه تاورکرین:

مرحله ی اول در همه ی تاور کرین ها نصب پایه ی آن است به سه صورت انجام می شود.رایج ترین روش پایه تثبیت (Anchor Base Tower Crane) است که در فنداسیون بتنی ساختمان نصب می شود.روش دوم نصب بر روی کالسکه است به اینصورت که کالسکه تاور کرین به وسیله وزنه های بتنی در جای خود ثابت می شود.روش سوم نصب بر روی ریل متحرک می باشد که با این روش تاور کرین قابلیت حرکت در پروژه را خواهد داشت.

نصب سکشن اصلی یا سکشن مادر تاور کرین:

رحله دوم نصب سکشن اصلی به پایه فولادی تاور کرین به وسیله پین یا پیچ و با استفاده از جرثقیل متحرک (Mobile Crane) است.سکشن اصلی که در اکثر تاور کرین ها بزرگتر و قوی تر از سکشن های ارتفاعی است.در این مرحله درجه انحراف عمودی تاور کرین کنترل می شود.
در نصب این تاور کرین به پایه تثبیت از 16 بولت (Bolt) استفاده شده است.این بولت های فولادی می توانند گشتاوری در حدود 4300 پوند بر فوت را تحمل کنند.

نصب سکشن های ارتفاعی:

روند نصب تاورکرین با اضافه شدن سکشن های ارتفاعی ادامه پیدا می کند تا ارتفاع مورد نیاز به دست آید.

نصب گردان تاورکرین:

پس از نصب آخرین سکشن ارتفاعی قطعه زیر گردان و گردان تاورکرین نصب می شود.این قطعه اغلب سنگین ترین قطعه تاور کرین است و معمولا بر کاهش وزن آن و فشار به جرثقیل متحرک (Mobile Crane) به صورت دو قطعه مجزا نصب میشود.

نصب کله قندی:

پس از نصب گردان تاور کرین کله قندی به آن اضافه می شود و به وسیله پین (4 پین) به گردان متصل می شود.

نصب کنفلش یا بازوی وزنه ها:

کنفلش یک قطعه یک تکه است.این قطعه به وسیله پین به گردان متصل شده و سپس جرثقیل کنفلش را 15 در بالا می آورد تا کابل ها یا بازوهای مهاری بوسیله پین به کله قندی تاورکرین متصل شوند.پس از نصب کنفلش وزنه های بتنی روی آن نصب می شود.

نصب فلش یا بازوی کار:

فلش تاور کرین که معمولا از سه یا چهار قطعه تشکیل شده است قبلا به هم متصل شده و به صورت یک تکه توسط جرثقیل به گردان نصب می شوند و پس از آن کابل های مهاری آن به کله قندی متصل می شوند.

مراحل نهایی:

پس از نصب فلش شاریوت (trolley) نصب میشود و در ادامه وزنه های کنفلش تکمیل می گردد.برای راه اندازی تاور کرین بکسل های شاریوت و قلاب نصب و تنظیم می شوند و در نهایت سیستم تابلو برق تاورکرین راه اندازی میشود.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

3 × 5 =